terug naar trainingen

Training Grip op inzetbaarheid en verzuim

Onmisbaar voor elke leidinggevende die belast is met het verzuim van zijn/haar medewerker.

In deze training:

De training grip op inzetbaarheid en verzuim is een must voor elke leidinggevende die belast is met het verzuim van zijn/haar medewerkers. Deze training is er namelijk op gericht om bij de leidinggevende bewustwording te creëren van de regelruimte die hij/zij heeft.

Daarom een training Grip op inzetbaarheid en verzuim door Roessingh Arbeid

We hebben de volgende doelstellingen:

  • Het verhogen van de inzetbaarheid door het beperken en het verkorten van de verzuimduur.
  • Het reduceren van vermijdbaar verzuim en het voeren van een effectief (preventief) verzuimgesprek.
  • Het vergroten van het zicht op de beïnvloedingsmogelijkheden, valkuilen en kansen vanuit de eigen rol.

 

Omschrijving

Na een gedegen voorbereiding, waarin wij uw verzuimbeleid, uw huidige verzuim, de betrokken partijen (zoals arbodienst/bedrijfsarts) en lopende casuïstiek in kaart brengen, stellen wij een maatwerkprogramma op.

Dit programma zal bestaan uit:

  • Een introductie.
  • Samenwerken met de arbodienst en/of bedrijfsarts.
  • Highlights Wet verbetering poortwachter, AVG en rol UWV.
  • Ziekteverzuim en de rollen in het proces.
  • Uw praktijksituatie als rode draad.


Vanzelfsprekend wordt de training zoveel mogelijk interactief gegeven en zullen er ook gesprekken worden geoefend in rollenspellen (die wij mogelijk uitvoeren).

Follow up

De training zal uw leidinggevenden genoeg handvatten bieden om op een bewuste en efficiënte wijze een verzuimgesprek te voeren, om zo de eerder genoemde doelstellingen te realiseren. Vanuit Roessingh Arbeid vinden wij het echter van groot belang dat een training wordt verankerd in de werkwijze. Dat is de reden dat wij na verloop van tijd ook een follow up verzorgen. Hier kan worden ingegaan op de opgedane ervaringen, kunnen er vragen aan bod komen en kan er mogelijk bijgestuurd worden. Op deze wijze kunnen we de leidinggevende nog voorzien van praktische adviezen die gebaseerd zijn op de praktijk.