Trainingen

Roessingh Arbeid biedt maatwerktrainingen voor leidinggevenden, waarmee zij zich kunnen blijven ontwikkelen. Het werken aan professionaliteit, kennis, vaardigheden en competenties blijft essentieel in de huidige arbeidsmarkt.

Training Grip op inzetbaarheid en verzuim

De training grip op inzetbaarheid en verzuim is een must voor elke leidinggevende die belast is met het verzuim van zijn/haar medewerkers. Deze training is er namelijk op gericht om bij de leidinggevende bewustwording te creëren van de regelruimte die hij/zij heeft.

Locatie met moderne faciliteiten

Per 1 januari 2020 is Roessingh Arbeid gevestigd in het Kottenpark Centrum, een locatie op loopafstand van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. In Kottenpark beschikt Roessingh Arbeid over moderne faciliteiten, zoals een eigen trainings- en sportruimte, arbeidssimulatie en een mobiliteitscentrum.