Re-integratie

Is er sprake van langdurige ziekte en kan een medewerker (tijdelijk) het eigen werk niet meer uitvoeren? Dan bekijken werknemer, werkgever en bedrijfsarts samen wat de mogelijkheden zijn.
Kan het werk worden aangepast, of kan er ander werk gedaan worden? Daarbij kan het gaan om werk bij de eigen werkgever of bij een ander bedrijf.

Onze re-integratie trajecten

2e spoor trajecten

Met een tweede spoor traject begeleidt u uw werknemer zo zorgvuldig mogelijk naar een passende baan bij een nieuwe werkgever. U start een dergelijk traject zodra het erop lijkt dat uw werknemer niet meer kan re-integreren in zijn/haar huidige functie of in uw organisatie. Is dit nog onvoldoende helder, dan kan Roessingh Arbeid of een andere partij voor u een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. 

Jobcoaching

Jobcoaching is een krachtige dienstverlening voor werknemers die intensieve en/of praktische begeleiding nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met cognitieve problemen (na bijv. herseninfarct of niet aangeboren hersenletsel) of voor mensen met chronische pijnklachten. Het kan langdurige uitval voorkomen of het maakt de re-integratie succesvoller.

Coaching on the job

Coaching on the job is een krachtige dienstverlening voor werknemers die praktische begeleiding nodig hebben om functioneren op het werk te optimaliseren. Coaching on the job kan ingezet worden voor mensen met fysieke- en mentale klachten, waarbij de re-integratie in het werk wat extra hulp kan gebruiken.
Het kan langdurige uitval op de werkvloer voorkomen. 

WGA traject bemiddeling naar werk

Werknemers kunnen na 2 jaar ziekte en een WIA-beoordeling in aanmerking komen voor een WGA uitkering. De eigen risico drager draagt tot wel tien jaar zorg voor de werknemer en is daarbij verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen.
Het doel van het WGA traject is het vinden van een duurzame functie voor de werknemer. Daarnaast verlicht het de kosten voor de werkgever.

Loopbaancoaching

Is uw werknemer onzeker over zijn/haar carrièrepad? Overweegt uw werknemer een verandering in loopbaan? Wij kunnen uw werknemer begeleiden bij het ontdekken van zijn/haar passie, talenten en mogelijkheden. 

Uw werknemer kan baat hebben bij Loopbaancoaching als er behoefte is om zijn/haar loopbaan te evalueren.

Locatie met moderne faciliteiten

Per 1 januari 2020 is Roessingh Arbeid gevestigd in het Kottenpark Centrum, een locatie op loopafstand van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. In Kottenpark beschikt Roessingh Arbeid over moderne faciliteiten, zoals een eigen trainings- en sportruimte, arbeidssimulatie en een mobiliteitscentrum.