terug naar re-integratie

WGA-traject

Werknemers kunnen na 2 jaar ziekte en een 
WIA-beoordeling in aanmerking komen voor een
WGA-uitkering. De eigenrisicodrager draagt tot wel tien jaar zorg voor de werknemer en is daarbij verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen. Het doel van het WGA-traject is het vinden van een duurzame functie voor de werknemer. Daarnaast verlicht het de kosten voor de werkgever.

Grip op WGA-premie

Het is is mogelijk om grip op deze kosten te houden. Door de hoge werkdruk en achterstanden bij het UWV krijgen lang niet alle dossiers de aandacht die zij verdienen. Daarom is het belangrijk dat de ex-werknemer begeleid wordt in een WGA-traject, zodat er opnieuw gekeken kan worden naar de arbeidsmogelijkheden. Ons doel is werknemers met een WGA-uitkering te begeleiden naar een duurzaam passende functie. Wij bieden daartoe een op maat gemaakt WGA re-integratietraject voor de ex-werknemer aan. Na de WIA-keuring door UWV valt de werknemer in één van de twee onderstaande groepen:

 • Arbeidsgehandicapten (psychisch en/of lichamelijk) met een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt die langer dan 104 weken hebben verzuimd en ingedeeld zijn in klasse 35-80 procent.
 • Arbeidsgehandicapten (psychisch en/of lichamelijk) met een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt die meer dan 104 weken hebben verzuimd en ingedeeld zijn in klasse 80-100 procent, maar met een positieve prognose op (gedeeltelijke) terugkeer naar de arbeidsmarkt.

WGA-traject 'bemiddeling naar werk'

Roessingh Arbeid biedt een WGA-traject bemiddeling naar werk met als uitgangspunt dat de werknemer rechtstreeks bemiddeld kan worden naar werk.

Het WGA-traject bemiddeling naar werk omvat de elementen uit de diensten van Roessingh Arbeid die specifiek maatwerk bieden aan de werknemer, zodat de slagingskans maximaal is. Een succesvolle bemiddeling door Roessingh Arbeid van een werknemer naar een duurzame functie beperkt de schadelast fors.
Wij werken rechtstreeks voor de werkgever.

Doelen:

 • De re-integratieverplichtingen van de werkgever overnemen/uitvoeren;
 • De ex-werknemer blijven stimuleren tot solliciteren en voorzien van passende vacatures om de kans op re-integratie te maximaliseren;
 • Vergroten van de kans op een nieuwe baan.


Dienstverlening

 
 • Screening/opstellen van sollicitatiebrief en CV;
 • Vacatureservice: passende vacatures aandragen;
 • Wekelijkse bezoeken door ex-werknemer aan het Mobiliteitscentrum van Roessingh Arbeid;
 • Monitoren van sollicitatieafspraken;
 • Sollicitatiegesprekken met de ex-werknemer voorbereiden en evalueren;
 • Elke kwartaal krijgt de werkgever een overzicht van de sollicitaties;
 • Indien de kandidaat geen of te weinig re-integratie activiteiten onderneemt, zal er een melding aan de werkgever gedaan worden.

We begrijpen wat voor een werknemer belangrijk is, maar ook waar de belangen van de werkgever liggen. Vanuit die basis nemen we een professionele positie in. We gaan hierbij zowel voor het korte termijn resultaat als voor het lange termijn resultaat.

Duur: 1 jaar.