terug naar re-integratie

Jobcoaching

Intensieve en praktische ondersteuning op de werkplek 

Jobcoaching door Roessingh Arbeid

In onze jobcoaching kijken we niet alleen naar de werksituatie, maar houden we ook rekening met het dagelijkse leven van de werknemer. Is er bijvoorbeeld na het werk nog voldoende energie over om andere dingen te doen? Er zal aandacht uitgaan naar het optimaliseren van de brede balans in belasting-belastbaarheid. We helpen de werknemer om zijn/haar mogelijkheden vast te houden en ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

We vinden het belangrijk de directe collega’s en leidinggevende te betrekken bij onze begeleiding van hun collega. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze inzet duurzaam is zodat werkgever, werknemer en zijn/haar collega’s ook nog na onze dienstverlening profiteren van de resultaten die we samen behaalden.

Uw eigen plan van aanpak voor de best haalbare resultaten

Tijdens de intake inventariseren we de situatie en wensen vanuit werknemers- en werkgeversperspectief. Het beste resultaat bereiken we alleen met maatwerk, weten we vanuit onze jarenlange ervaring. Daarom beschrijven we in een plan op maat hoe onze aanpak eruitziet, hoe lang het duurt en wat het kost. Bij de uitvoering van het plan zal het geleerde in voorgaande behandelingen ingezet worden en worden er concrete en praktische handvatten aangereikt voor het opbouwen van de (arbeids)belastbaarheid. Tevens leert de werknemer strategieën toe te passen voor het behouden van een goede balans in belasting-belastbaarheid.

Vaak is aan de buitenkant niet te zien wat de problematiek is van de werknemer. Indien nodig worden collega’s geïnformeerd om steun en ondersteuning te kunnen bieden. Gedurende het traject wordt de werknemer geïnformeerd over en ondersteund bij de procedures voortkomend uit de Wet verbetering poortwachter.

Rapportages die u verder helpen

Uw jobcoach is tijdens dit traject altijd bereikbaar voor vragen. Hij/zij schrijft aan het einde een rapportage, waarin we onze begeleiding en de resultaten hiervan beschrijven. Met deze rapportage helpen we werkgever en werknemer altijd verder, dus in plaats van droge opsommingen geven we heldere conclusies en praktische adviezen.