Multidisciplinaire trajecten

Indien er sprake is van een combinatie van klachten, of als klachten het gevolg zijn van een combinatie van factoren, kan er een multidisciplinair traject ingezet worden. Hierbij worden verschillende oplossingsgerichte interventies ingezet.

Voordat een multidisciplinair traject start, zal er altijd eerst een intakegesprek plaatsvinden, zodat er een behandelplan kan worden opgesteld. 

Onze multidisciplinaire trajecten

Multidisciplinaire Training Gezond Omgaan met Stress

Als organisatie wilt u bevlogen, vitale en gezonde werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Bovendien verandert de wet- en regelgeving rondom arbeid
continu. Het is belangrijk dat deze regelgeving binnen uw organisatie op de juiste manier wordt toegepast.
De specialisten van Roessingh Arbeid kunnen dit voor u in kaart brengen.

Quickscan Arbeid

Een Quickscan Arbeid is een multidisciplinaire intake die ingezet kan worden als medisch diagnostisch instrument ter voorkoming van mogelijk verzuim. Daarnaast kan deze  handvatten bieden voor mogelijke interventies om de belastbaarheid te vergroten. Dit onderzoek geeft u en de werknemer snel inzicht in de factoren die invloed hebben op het herstel.

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie (Vroege interventie)

Arbeidsrevalidatie met de juiste ondersteuning. Ons team maakt deel uit van het landelijk netwerk Vroege Interventie Revalidatiezorg. Met een verwijzing van uw arts (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) kan complexe chroniciteit van pijn en klachten verminderen en kan (langdurig) verzuim voorkomen worden. 

Locatie met moderne faciliteiten

Per 1 januari 2020 is Roessingh Arbeid gevestigd in het Kottenpark Centrum, een locatie op loopafstand van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. In Kottenpark beschikt Roessingh Arbeid over moderne faciliteiten, zoals een eigen trainings- en sportruimte, arbeidssimulatie en een mobiliteitscentrum.