Over ons

Roessingh Arbeid levert al jaren een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden in arbeid en niet op eventueel bestaande beperkingen.

Onze dienstverlening in beeld

Wilt u een indruk krijgen van onze dienstverlening? Bekijk dan onze korte video waarin u een beeld krijgt van een deel van onze diensten. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden, neem gerust contact met ons op! 

Wat doen wij?

Roessingh Arbeid levert een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke of gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers. Focus hebben we op duurzaamheid van re-integratie. Middels inzet van onderscheidende producten en waar aan de orde verschillende disciplines, werken we met de medewerker aan het behalen van passende re-integratiedoelstellingen, waarbij het door de bedrijfsarts gestelde belastbaarheidsprofiel leidend is. Dit alles binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving.

Als uitvoeringspartner zijn wij verbonden aan Vroege Interventie en geven wij vorm en inhoud aan deze multidisciplinaire arbeids-revalidatietrajecten binnen en rondom de provincies Overijssel en Gelderland.

Werken bij Roessingh Arbeid?

Voor vacatures bij Roessingh Arbeid kunt u terecht op Roessingh. Reacties op vacatures verlopen uitsluitend via Zorgselect.

Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en de behandeling van cliënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh (CRR) de belangen van alle patiënten/cliënten en hun naasten die in Roessingh revalideren. Roessingh Arbeid valt hier ook onder. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen.


Meer informatie over de Cliëntenraad Roessingh vindt u op de website van Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling door Roessingh Arbeid, stuur die dan aan de Cliëntenraad via: [email protected].

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.