Over ons

Roessingh Arbeid levert al jaren een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden in arbeid en niet op eventueel bestaande beperkingen.

Wie zijn wij?

Per 1 januari 2021 zijn wij verzelfstandigd en werken wij als zelfstandige dochter van Roessingh Concern. Door deze verzelfstandiging kunnen wij beter inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en re-integratiebranche.
Roessingh Arbeid blijft met trots dezelfde naam dragen.

Ons team bestaat uit een revalidatiearts, psychologen, fysiotherapeuten, binnendienst medewerkers, een management assistent, arbeidsadviseurs,
een adviseur arbeidsimulatie/diagnostisch medewerker en casemanagers.
Samen werken we hard en met veel plezier aan het beste resultaat voor onze cliënten en opdrachtgevers.

Wat doen wij?

Roessingh Arbeid levert een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke of gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers. Focus hebben we op duurzaamheid van re-integratie. Middels inzet van onderscheidende producten en waar aan de orde verschillende disciplines, werken we met de medewerker aan het behalen van passende re-integratiedoelstellingen, waarbij het door de bedrijfsarts gestelde belastbaarheidsprofiel leidend is. Dit alles binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving.

Als uitvoeringspartner zijn wij verbonden aan Vroege Interventie en geven wij vorm en inhoud aan deze multidisciplinaire arbeids-revalidatietrajecten binnen en rondom de provincies Overijssel en Gelderland.

Werken bij Roessingh Arbeid?

Voor vacatures bij Roessingh Arbeid kunt u terecht op Roessingh. Reacties op vacatures verlopen uitsluitend via Zorgselect.

Cliëntenraad Roessingh Arbeid

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en de behandeling van cliënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh Arbeid (CRA) de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn van Roessingh Arbeid. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC2018) regelt deze medezeggenschap.

De Cliëntenraad van Roessingh Arbeid bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) cliënten of hun naasten, maar kunnen ook andere personen zijn die affiniteit met Roessingh Arbeid hebben.

Coby de Jong  ->  voorzitter
Monique Voulon  ->  vice voorzitter
Ekko Aertsen  ->  lid
Debby Teunis  ->  lid

De Cliëntenraad van Roessingh Arbeid volgt het beleid van Roessingh Arbeid op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de cliënt. Hiertoe bespreekt de Cliëntenraad vier keer per jaar de gang van zaken met een van de leden van de directie. De Cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

• De informatievoorziening aan cliënten;
• Cliëntveiligheid en privacy;
• De kwaliteit van zorg;
• Bejegening;
• Verbouw en nieuwbouw;
• Hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor cliënten en bezoekers;
• Wijzigingen in de organisatie.

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling door Roessingh Arbeid, stuur die dan aan de Cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.