Roessingh Arbeid: de expert in het vlot begeleiden van
álle re-integratie- en verzuimsituaties

Wij leveren een bijdrage aan een snelle, efficiënte en optimale re-integratie van zieke medewerkers of personen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. 

Daarbij ligt de focus altijd op de mogelijkheden in arbeid en niet op eventueel bestaande beperkingen.

Onze kwaliteiten

Roessingh Arbeid levert al jaren een bijdrage aan snelle, efficiënte en optimale
re-integratie van zieke of gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers. Het team bestaat uit professionals die zich actief inzetten voor meerdere doelgroepen.

Het doel is om zo vroeg mogelijk in het verzuimproces betrokken te zijn.
Dat levert namelijk de beste resultaten voor alle betrokkenen.

Meer bereiken vanuit totaalplaatje

Roessingh Arbeid komt voort uit de medische specialistische revalidatie. Die specifieke kennis levert een andere kijk op arbeid. De professionals van Roessingh Arbeid verkennen met medewerkers welke plek werk inneemt in hun leven en focussen daarbij altijd op wat er wel mogelijk is. Door te werken vanuit een totaalplaatje wordt er aanzienlijk meer bereikt op gebied van arbeid.

Locatie met moderne faciliteiten

Per 1 januari 2020 is Roessingh Arbeid gevestigd in het Kottenpark Centrum, een locatie op loopafstand van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Roessingh Arbeid beschikt over moderne faciliteiten, zoals een eigen trainings- en sportruimte, de arbeidsimulatie en een mobiliteitscentrum.