terug naar onderzoeken

Mentaal duur-
belastbaarheidsonderzoek

Effecten van langdurige mentale inspanningen op de cognitieve prestaties in kaart brengen.

U wilt de werksituatie zo goed mogelijk afstemmen op de mogelijkheden van uw 
(re-integrerende) werknemer. Een mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek kan u daarbij helpen. Het onderzoek brengt de effecten van langdurige mentale inspanningen op de cognitieve prestaties van uw werknemer in kaart. Een onderzoek dat we vaak inzetten bij werknemers met chronische pijn- of vermoeidheidsklachten, als gevolg van een whiplash, (mild) hersenletsel, chronische pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat, Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), burn-out of overspannenheid.

Waarom een mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek?

Roessingh Arbeid begeleidde al veel re-integrerende werknemers en beschikt over ruime medische kennis, ook met de hierboven genoemde doelgroepen. Deze kennis wordt continu ge-update naar de meest recente normeringen en wetenschappelijke inzichten. We staan dan ook bekend om onze hoge kwaliteit dienstverlening en werken volgens actuele wetenschappelijke inzichten. Dat maakt dat de resultaten actueel, representatief en betrouwbaar zijn. In ons onderzoek meten we bijvoorbeeld wanneer vermoeidheid en pijn toenemen en in welke mate dit invloed heeft op de diverse cognitieve functies. Die inzichten vertalen we naar tips voor de werksituatie: het takenpakket, werktempo en werkplek.

Individueel maatwerk voor de beste resultaten

Tijdens ons gesprek met u inventariseren we uw wensen en schetsen we u het kostenplaatje. Bent u hiermee akkoord, dan gaan we aan de slag. Onze psychologen bekijken per casus met u wat de best passende mogelijkheden zijn. Er wordt een individueel onderzoeksprogramma samengesteld passend bij de situatie van u en uw medewerker. Het onderzoek begint met een intake van 1 uur. Hierna wordt het onderzoek uitgevoerd dat circa 6 uur duurt. Zo onderzoeken wij eventuele verschillen aan het begin en einde van de dag. Dat geeft een indicatie voor het verloop van klachten gedurende een werkdag.

We beschrijven de onderzoeksresultaten in een rapport en geven daarin helder antwoord op uw vraag/vragen. Met deze rapportage, die we binnen vier-zes weken na het onderzoek opleveren, helpen we u en uw werknemer verder. Naast feitelijke onderzoeksgegevens geven wij persoonlijke en praktische adviezen, zowel voor het dagelijks leven als voor de arbeidssituatie.