terug naar onderzoeken

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek verschaft Roessingh Arbeid u de gewenste duidelijkheid.

Een goede start

Het haalbaarheidsonderzoek is een doelgericht en effectief instrument om de arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen. In hoeverre is een re-integratietraject tweede spoor haalbaar voor uw werknemer? Dit onderzoek geeft u een realistisch en objectief beeld van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Dit kan u als werkgever een mogelijk kostbaar re-integratietraject tweede spoor besparen.

Een haalbaarheidsonderzoek door Roessingh Arbeid:

Als ervaren re-integratiespecialist weten we als geen ander hoe belangrijk het is om alle hulpmiddelen en ondersteuning zo effectief mogelijk in te zetten. Een werkgever wordt min of meer gedwongen om een re-integratietraject tweede spoor in te zetten, ook wanneer de kansen voor uw werknemer op de arbeidsmarkt nihil zijn, bijvoorbeeld door de aard van de beperkingen. Het tweede spoor traject vloeit dan voort vanuit de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Het haalbaarheidsonderzoek van Roessingh Arbeid geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Is uw werknemer belastbaar voor een re-integratietraject tweede spoor?
  • Heeft uw werknemer arbeidsmogelijkheden op de vrije of beschermde arbeidsmarkt?
  • Zo ja, welke mogelijkheden zijn er dan?

Uw onderzoek naar de best haalbare resultaten

Onze arbeidsdeskundige/adviseur arbeid onderzoekt in hoeverre re-integreren mogelijk is en komt met een gedegen en onderbouwd advies. Hierbij wordt zowel de functionele mogelijkhedenlijst als het arbeidsdeskundig onderzoek nauwgezet bestudeerd en volgt er een uitgebreid gesprek met uw werknemer. Vervolgens onderzoekt de arbeidsdeskundige/adviseur arbeid welke functies passend zijn op basis van belastbaarheid, functieniveau en werkervaring.

We beschrijven de onderzoeksresultaten in een rapport. Hierin komt de beantwoording van de eerder beschreven vragen aan bod. Wanneer er geen mogelijkheden zijn, kan het advies zijn om een vervroegde procedure IVA op te starten. We geven altijd heldere en praktische adviezen, zodat u en uw werknemer verder kunnen.

Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat

We zijn van mening dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. Daarom kijken we verder dan alleen de vraag en hebben we oog voor de mens met zijn of haar eigen unieke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven. Door onze aanpak vinden wij snel en efficiënt de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie.