terug naar onderzoeken

Neuropsychologisch Onderzoek

Krijg inzicht in de cognitieve mogelijkheden en beperkingen voor het dagelijks leven.

Tijdens een Neuropsychologisch Onderzoek wordt er gekeken naar optimale omstandigheden. De gevalideerde testen meten onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, ruimtelijk inzicht en executieve vaardigheden. Door de duidelijke structuur van ons onderzoek, kan onze gecertificeerde psycholoog een beeld vormen over de mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer en een gericht (behandel)advies geven.

Een Neuropsychologisch Onderzoek uitgevoerd door Roessingh Arbeid

Onze psychologen kijken verder dan symptomen die op de voorgrond staan. Door diverse gesprekken en testen wordt er een compleet beeld van de medewerker samengesteld.

 
Het onderzoek kan bijvoorbeeld worden ingezet bij cognitieve klachten, waardoor een werknemer niet (meer) optimaal kan deelnemen in het arbeidsproces. Een dergelijk onderzoek schept duidelijkheid en geeft inzicht. Door de aanwezige medisch specialistische kennis en ervaring, kijken wij verder dan enkel cognitief functioneren of enkel arbeid, wij maken het complete plaatje. Wat kan er van iemand verwacht worden en wat zijn de gevolgen voor zijn werkzaamheden. Het onderzoek bestaat uit twee dagdelen van 3 uur.

Individueel maatwerk om aan te sluiten bij elke situatie

Tijdens het intakegesprek inventariseren we grondig de situatie van uw werknemer. Daarnaast onderhouden wij gedurende het traject contact met de bedrijfsarts. Op basis van de verkregen informatie wordt een individueel onderzoeksplan samengesteld. Dit onderzoeksplan kan bijvoorbeeld bestaan uit diverse gevalideerde testen, vragenlijsten of praktijkopdrachten die passend zijn bij de situatie van de werknemer. Het onderzoek vindt plaats conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN).

Rapportages die u verder helpen

Tijdens het onderzoek kunt u voor vragen altijd contact opnemen met de psycholoog, inhoudelijke informatie zal alleen gecommuniceerd worden met de bedrijfsarts. Op basis van de resultaten wordt er een rapportage opgesteld.
De resultaten worden altijd besproken met uw werknemer tijdens een persoonlijk gesprek. Uiteindelijk volgen er gerichte (behandel)adviezen met betrekking tot de werkzaamheden en de mogelijkheden en/of beperkingen hierin.

We zijn van mening dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. Daarom kijken we verder dan alleen de vraag en hebben oog voor de mens met zijn of haar eigen unieke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven. Door onze aanpak vinden wij snel en efficiënt de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie.