Onderzoeken

Meten is weten: een expertiseonderzoek biedt helderheid. Roessingh Arbeid voert diverse soorten onderzoeken uit. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de fysieke en/of mentale belastbaarheid.

Onze onderzoeken

Arbeid Deskundig Onderzoek

Met een Arbeid Deskundig Onderzoek werkt u prettiger én doelgerichter met uw werknemer naar de best haalbare resultaten. Dit onderzoek geeft u namelijk snel een objectief beeld van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Hoe eerder deze helder zijn, hoe beter u de mogelijkheden voor zijn/haar re-integratie benut.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is een doelgericht en effectief instrument om de arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen. Dit onderzoek geeft u een realistisch en objectief beeld van de arbeids-mogelijkheden van uw werknemer. Dit kan u als werkgever een mogelijk kostbaar re-integratietraject besparen.

Beroepskeuzeonderzoek

Met een beroepskeuzeonderzoek wordt  helder welke werkomgeving en functies passen bij uw werknemer. Meestal zet u dit onderzoek in als blijkt dat uw werknemer zijn/haar huidige beroep niet meer kan uitvoeren. Samen met uw werknemer zet u gerichte stappen naar een prettige, nieuwe en passende werkplek.

Fysiek belastbaarheidsonderzoek

Bij het fysiek belastbaarheidsonderzoek worden verschillende zaken onderzocht. Wat kan uw werknemer bijvoorbeeld fysiek allemaal nog aan in de werksituatie?
Hoe meer inzicht hierin, hoe gerichter en succesvoller uw werknemer re-integreert op een werkplek die duurzaam past. Helderheid over de fysieke mogelijkheden bespaart u dus tijd, geld en gedoe.

Mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek

Een mentaal duurbelastbaarheids-onderzoek kan u helpen om de werksituatie zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van uw (re-integrerende) werknemer. Het onderzoek brengt de effecten van langdurige mentale inspanningen op de cognitieve prestaties van uw werknemer in kaart.

Neuropsychologisch Onderzoek

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar het optimale cognitieve functioneren. De gevalideerde testen en vragenlijsten meten onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen en planningsvaardigheden.
Er wordt een beeld gevormd over de mogelijkheden van uw werknemer en een gericht (behandel)advies geven.

Locatie met moderne faciliteiten

Per 1 januari 2020 is Roessingh Arbeid gevestigd in het Kottenpark Centrum, een locatie op loopafstand van Roessingh, Centrum voor Revalidatie. In Kottenpark beschikt Roessingh Arbeid over moderne faciliteiten, zoals een eigen trainings- en sportruimte, arbeidssimulatie en een mobiliteitscentrum.