terug naar re-integratie

Coaching on the job

Coaching on the job is een krachtige dienstverlening voor werknemers die praktische begeleiding nodig hebben om hun functioneren op het werk te optimaliseren.

Coaching on the job

Coaching on the job kan ingezet worden voor mensen met fysieke en mentale klachten, waarbij de re-integratie in het werk wat extra hulp kan gebruiken. Het kan langdurige uitval op de werkvloer voorkomen en het maakt re-integratie succesvoller.

In onze Coaching on the job kijken we niet alleen naar de werksituatie, maar houden we ook rekening met het dagelijkse leven van de werknemer. Er zal aandacht uitgaan naar het optimaliseren van de brede balans in belasting-belastbaarheid. We helpen de werknemer om zijn/haar mogelijkheden vast te houden en ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze inzet duurzaam is, zodat werkgever, werknemer en zijn/haar collega’s ook nog na onze dienstverlening profiteren van de resultaten die we samen hebben behaald.

Uw eigen plan van aanpak voor de best haalbare resultaten

Tijdens de intake inventariseren we de situatie en wensen vanuit werknemers- en werkgeversperspectief. Uit onze jarenlange ervaring weten we dat we door maatwerk het beste resultaat kunnen bereiken. Daarom beschrijven we in een plan op maat (trajectplan) hoe onze aanpak eruit ziet, hoe lang het duurt en wat het kost. Bij de uitvoering van het plan zal het geleerde uit voorgaande behandelingen ingezet worden en worden er concrete en praktische handvatten aangereikt voor het opbouwen van de belastbaarheid in werk. Tevens leert de werknemer strategieën toe te passen voor het behouden van een goede balans in belasting en belastbaarheid.

Vaak is aan de buitenkant niet te zien wat de problematiek is van de werknemer. Indien nodig worden collega’s geïnformeerd om ondersteuning te kunnen bieden. Gedurende het traject wordt de werknemer geïnformeerd en ondersteund bij alle procedures die voortkomen uit de Wet verbetering poortwachter.

Begeleiding bij communicatie en samenwerking

De taken van de jobcoach focussen zich op de vraag: ‘Wat heeft de werknemer nodig, zodat hij/zij zelfstandig(er) kan functioneren?’
Ook het type beperking speelt hierbij een rol. Zo heeft een medewerker met reuma of een visuele handicap andere ondersteuning nodig dan medewerkers met beperkingen in de persoonlijkheid, zoals ADHD of autisme. Doel is dat de werkgever tevreden is over de prestaties en dat de medewerker met arbeidsbeperking duurzaam en met plezier naar het werk gaat.

Rapportages die u verder helpen

Uw jobcoach is tijdens dit traject altijd bereikbaar voor vragen. De jobcoach schrijft aan het eind van het traject een rapportage, waarin we onze begeleiding en de resultaten beschrijven. Met deze rapportage helpen we werkgever en werknemer altijd verder, dus in plaats van droge opsommingen geven we heldere conclusies en praktische adviezen.