terug naar multidisciplinaire trajecten

Quickscan Arbeid

Een multidisciplinair onderzoek op fysiek, psychisch en medisch gebied.

Een Quickscan Arbeid is een multidisciplinaire intake die ingezet kan worden als medisch diagnostisch instrument om inzicht te krijgen in behandelmogelijkheden. Daarnaast kan deze Quickscan Arbeid handvatten bieden voor mogelijke interventies om de belastbaarheid te verbeteren.

Dit onderzoek geeft u en de cliënt snel inzicht in factoren die invloed hebben op herstel en/of arbeidsparticipatiemogelijkheden. Tevens levert het een advies op over de best passende interventie en eventuele vervolgstappen.

Een multidisciplinaire intake onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts, waarbij een fysiotherapeut, een psycholoog en een adviseur arbeid betrokken zijn. 

Er wordt in kaart gebracht wat de huidige fysieke en mentale belastbaarheid is en of er mogelijkheden zijn deze te vergroten. Hieruit volgt een medische rapportage. Op verzoek kan er een lekenrapportage worden opgesteld welke passend is in het proces van Wet verbetering poortwachter.

Doelgroep

Cliënten met fysieke of mentaal-cognitieve klachten en/of belemmeringen.
De arbeidsparticipatie wordt hierdoor beïnvloed of verzuim dreigt. De volgende situaties kunnen aan de orde zijn:

  • Stagnatie in herstelproces, waar ligt een mogelijkheid?
  • Geen zicht op belastbaarheid? Wat is de huidige belastbaarheid?
  • Er is reguliere eerste en/of tweedelijns zorg ingezet zonder afdoende resultaat;
  • Regelmatig kortdurend verzuim, wat is de belastbaarheid van cliënt?
  • Onvoldoende mogelijkheden die er zijn om in balans te komen;
  • Situaties waarbij letselschade een rol speelt.

Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat

We zijn van mening dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. Daarom kijken we verder dan alleen de vraag en hebben oog voor de mens met zijn of haar eigen unieke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven. Door onze aanpak vinden wij snel en efficiënt de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie.