Een objectief beeld van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer?

Een Arbeid Deskundig Onderzoek geeft u inzicht

Met een Arbeid Deskundig Onderzoek werkt u prettiger én doelgerichter met uw werknemer naar de best haalbare resultaten. Hoe eerder deze helder zijn, hoe beter u de mogelijkheden voor zijn/haar re-integratie benut.

 

Wet verbetering poortwachter

De meeste werkgevers zetten een Arbeid Deskundig Onderzoek in rond het eerste verzuimjaar. Vanuit de Wet verbetering poortwachter is dit een belangrijk moment voor de evaluatie van het re-integratieproces en het zetten van vervolgstappen.

 

Hoe verloopt een Arbeid Deskundig Onderzoek?

Wij inventariseren uw situatie en wensen en geven u inzicht in onze aanpak, de duur en kosten. We gaan in de basis uit van wat de bedrijfsarts vaststelde wat uw werknemer allemaal nog kan (lijst met functionele mogelijkheden of inzetbaarheidsprofiel). Daarnaast bezoekt onze arbeidsdeskundige altijd de werkplek en voert hij gesprekken met de werknemer, werkgever en bedrijfsarts. Er wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Kan mijn werknemer terugkeren naar het eigen of aangepast eigen werk?
  • Welke stappen zijn hiervoor nodig?
  • Zijn er andere functies mogelijk passend bij de eigen werkgever?
  • Zo niet, wat zijn de beste alternatieven? (re-integratie tweede spoor)

Na het onderzoek ontvangt u een uitgebreide rapportage van de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer en hoe dit aansluit op zijn/haar huidige functie. Zo weet u precies welke vervolgstappen u het beste kunt nemen.

 

Is re-integratie in uw organisatie geen optie meer?

Als re-integratie in uw organisatie geen optie meer is, kunt u een 2e spoor traject opstarten bij Roessingh Arbeid. In dit traject gaan werkgever en werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Wij kunnen uw werknemer hierbij begeleiden door proefplaatsingen en werkervaringsplekken te regelen. Zo profiteert zo van onze kennis en ons netwerk van werkgevers.

 

Deskundig advies dat u verder helpt

Wij voeren ook haalbaarheidsonderzoeken, multidisciplinaire trajecten en re-integratie trajecten uit. Daarnaast geven wij coaching of trainingen. We zijn van mening dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. Daarom kijken we verder dan alleen de vraag en hebben oog voor de mens met zijn of haar eigen unieke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven. Door onze aanpak vinden wij snel en efficiënt de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie. 

 

Contact met een deskundige voor een verkennend gesprek?
📞 053 – 487 55 90
✉️ [email protected]

Deel dit bericht
Andere berichten